Logo Lions

Do 25/07 Vakantievergadering
Do 8/08 Vergadering Eenhoorn
Do 22/08 Vakantievergadering
Vr 6/09 Hopduvelfeesten
Do 12/09 Vergadering Eenhoorn


 
titel Lions Asse (versie 2023) Button Facebook 3D transparant Button Instagram 3D transparant
maandag 22 juli 2024
 
Aanmelden
U bent hier: Home > Onze Club > Kennismaking      Contact | Sitemap


Woord van de voorzitter, Vincent Fransman
Bij de start van het nieuwe Lionsjaar 2021–2022
(25 juni 2021)

Lions broeders en zusters,

Vandaag is het reeds één jaar lang dat dit bestuur onze Lions club door een uitdagende periode heeft mogen loodsen.

Het is voor mij een moment om samen met jullie de balans op te maken, maar vooral om vooruit te kijken.

Onze club ging door een bijzonder uitdagende clubwerking. We verloren het normale contact, werden beperkt in onze beweegmogelijkheden. En de club werd niet gespaard van enkele problemen.

Mijn eerste woorden zijn dan ook voor de leden, familieleden en vrienden die naast de corona beperkingen ook geconfronteerd zijn door ziekte, beroepsmatige uitdagingen en sociale uitdagingen. Ik mag stellen dat wel iedereen iets ervaren heeft, maar denk nu vooral aan Romain, onze rots in de branding die steeds als een Leeuw terugvecht en het voorbeeld geeft dat wilskracht en doelgerichtheid mensen tot uiterst mooie overwinningen kan duwen. En het helpt dat uw gevecht gedragen wordt door de club – vele leden hebben u bezocht en denken aan u ! Maar ook Eric, Carlos, Pascal, Tom, … allen niet gespaard van medische uitdagingen het voorbije jaar. En laten we niet vergeten aan allen die werk gerelateerd zeer grote uitdagingen gehad en nog steeds hebben. Het voorbije jaar heeft ons allen duidelijk gemaakt dat alles zo broos in mekaar steekt, dat als je daarvan één onderdeel lam legt dit impact heeft op heel veel zaken en voor lange tijd.

We kunnen gerust zeggen dat een jaar corona ook een jaar van grote onzekerheid was.

Niet alleen over onze gezondheid. Maar ook over onze manier van verder club zijn. Iedereen werd gedwongen om meer in eigen huis bezig te zijn, met de uitdagingen van werk en familie. Clubbeleving viel grotendeels weg en clubwerking werd digitaal, wat een grotere barrière is voor deelname en goede organisatie. Mag ik dan ook iedereen bedanken om ondanks deze uitdagingen verder te werken aan deze mooie club. We mogen fier zijn dat we als een ontembare leeuw verder gewerkt hebben.

We zijn die beproeving enkel maar doorgekomen omdat, naast al dat negatieve, naast die zware tol van corona, ook heel veel positieve krachten in beweging kwamen.

Ik denk aan de grootse inspanningen van iedereen om de nieuwe vormen van fondsenwerving vorm te geven. In het bijzonder grote dank aan Carlos en Pieter. We kunnen gerust zeggen dat de verkoop van mondmaskers en de verkoop van wijnen zeer geslaagd zijn. Verkoop geleid door beide heren, maar waar we allen aan mee gewerkt hebben. Voor eigen gebruik, gebruik in firma, naar vrienden, naar toevallige passanten, uw straat, … we waren allemaal bezig op eigen manier, volgens corona-veilige methodes. Ik denk ook te noteren dat vele leden zelf een voorraad hebben ingeslagen … waarvoor dank.

Mondmaskers (sorry Pieter) hoop ik van harte dat we dat niet meer moeten herhalen … maar wijnen mag zeker. Vorige vergadering hebben we de commissie reeds samengesteld en gaan voor een herstart in september / oktober. Carlos – we geloven in uw leiderschap!

Ik wil ook Ives bedanken … dit jaar hebben we naast inzet in fondsenwerving en inzet naar ondersteunen van organisaties, ook sterk ingezet op het meer zichtbaar zijn van Lions in Asse en omstreken. Bedankt Ives voor ons beter bekend te maken naar de bevolking.

Die inzet. Dat doorzettingsvermogen. Die energie. Die hebben we ook gezien bij alle leden. Leden die huis aan huis flyerend mondmaskers zijn gaan verkopen, die in eigen vriendenkring en daarbuiten wijn zijn gaan verkopen, … maar vooral ook leden die elkaar zijn blijven opzoeken om zo de vriendschap te onderhouden en elkaar te steunen. Op het moment dat ons club voor een groot stuk stilviel, bleven we creatief op andere manieren verder club zijn.

Eigenlijk hebben we het voorbije jaar allemaal bewezen een echte Lions te zijn. We keken om naar onszelf, naar mekaar en naar de mensen rondom ons. Dat maakte van het voorbije jaar een bevestiging van hoe goed deze bende van mensen, met elk een eigen en andere achtergrond, één club is.

Die solidariteit. Die verbondenheid. Die wil om toch net dat steentje bij te dragen aan de maatschappij. Dat is het voorbije jaar onze échte kracht geweest – zeker ook de voorbije maanden.

Al loopt vaccinatie goed en al krijgen we nu weer meer vrijheden en een normaler clubbeleving, toch hebben we nog uitdagingen.

Ik ben dan ook blij dat het huidig bestuur volmondig akkoord is gegaan om er nog een jaartje bij te doen, en dat de club ons hierbij het vertrouwen geeft:

 • FRANSMAN Vincent Chairperson-GAT
 • DELGOUFFE Dominiek 1st Vice-Chairperson-GLT
 • VAN BIERVLIET Joost LCIF-coordinator
 • VANOVERBERGHE Pascal Secretary
 • PLAS Eric Treasurer
 • DE BRABANTER Jan Protocole
 • DE BONDT Ives Membership-GMT
 • VERMEERSCH Pieter Social Activities- GST
 • VERMEIREN Hendrik 'Responsable Youth'

Ik ben dan ook blij (²) met het heugelijk nieuws dat Joost voor zonevoorzitter gaat, en zoals al eerder gemeld, de club staat achter u !

Nationaal en internationaal trekt Lions International aan de alarmbel. De uitstroom van leden in serviceclubs is groot en het voorbije werkingsjaar net nog iets groter. Nu onze club staat er nog, nog steeds met eenzelfde aantal leden. En we willen vooruit. Ik ben dan ook blij dat Ives met een doelgericht programma naast de passieve manier van ledenwerven we nu ook actief verder gaan zoeken naar kandidaat-leden die een grote meerwaarde kunnen geven aan de club en daarom niet enkel uit onze vriendenkring en kennissengroep moeten komen. (Maar dat mag nog steeds … ) Zoals Ives toegelicht heeft, uitnodiging zal steeds vanuit het bestuur zijn …

We gaan de goede activiteiten van het voorbije werkjaar herhalen zoals wijnverkoop en hopen weer enkele traditionele activiteiten op te pikken.

In die traditionele activiteiten hopen we alvast het volgende:

 • Clubactiviteiten zoals Ardennen weekend / een uitstap met dames / een Belgisch kustmoment / wat cultuur / …
 • Een groter feest hopelijk in 2022 zoals galabal of fuif van Marcel de Kolonel (2.0 editie dan wel te verstaan)

En vooral terug samen vergaderen en na-vergaderen. Terug weer meer en veel nieuwe mensen ontmoeten.

Met deze wil ik ook een nieuwe functie in het leven roepen: verantwoordelijke clubbeleving. Deze rol zal overkoepelend waken over clubactiviteiten en vooral zorg dragen naar beleving. De rol bestaat uit het bewaken en faciliteren van activiteiten opdat deze aangekleed worden zodat onze vriendschap nog hechter wordt.

Vrienden en vriendinnen, Het voorbije jaar is er veel gebeurd. Het was een jaar van moeilijke episodes, van zware uitdagingen, op verschillende vlakken. Maar het was ook een jaar waarin we ontdekt hebben hoe sterk we staan als we samenwerken. Maar ook het besef dat wat we hadden eens we het niet meer mochten … hoezeer we hechten aan onze doelstellingen en onze manier van werken. Die even verloren manier van clubleven, die gaan we het komende jaar terug beleven. Stap voor stap. Allemaal samen.

Alvorens het glas te heffen, nog even dit … een echte introductie in deze club heb ik niet gehad zoals we deze vandaag kennen. Peter en petekind worden voorgesteld, er wordt gelachen, er wordt gedanst … neen het is eerder verlopen als “een Lions lid van een andere club komt eens op bezoek – en die blijft plakken … “. Na 10 jaar denk ik dat het eens tijd is om jullie allen te bedanken dat ik mag blijven plakken … en daarom heb ik een zakje klaar voor iedereen met twee zaken:

 • Champagne - omdat elke reden een goede reden is om te vieren.
 • Een Lions kaars - omdat wij ook niet zonder zorgen zijn. Een astroloog zou zeggen – teken van liefde, hoop, kracht en moed. Maar vooral omdat wij fiere Lions zijn, steeds voor elkaar en voor anderen zorgen …

En met deze zou ik dan ook graag ons glas heffen:

 • Op de vriendschap
 • Op de koning
Foto: Bestuurswissel (2020-07-03) Joost Van Biervliet geeft (in ons nieuwe clublokaal Eenhoorn te Asse) de fakkel door aan onze nieuwe voorzitter Vincent Fransman

Foto: Joost Van Biervliet (rechts) geeft de fakkel door aan de nieuwe voorzitter Vincent Fransman tijdens de Bestuurswissel 2020-2021 (Eenhoorn, 3 juli 2020)


Woord van de voorzitter - Etienne Esselens
Bestuurswissel 2015–2016
LIONS ASSE VIERT ZIJN 40-JARIG BESTAAN

Groepsfoto leden Lions Asse 26-06-2015


Beste vrienden LIONS en beste vriendinnen van de Lions,

Bij een voorzitterswissel is het een gewoonte dat de nieuw verkozene zijn voorganger bedankt voor het geleverde werk en inzet, het gevoerde beleid onderschrijft, en dat hij belooft op de ingeslagen weg verder te zullen gaan, mits zegt men er dan bij met het leggen van enkele andere accenten. Welnu ik wens dit bij deze ook te doen.

Ik dank hierbij gemeend uittredende voorzitter Carlos en bij uitbreiding ook zijn voorganger Thierry.

U zult het mij niet kwalijk nemen als ik dat dankwoord even wil uitleggen en situeren.

Buiten de daarstraks opgesomde activiteiten, die telkens van nul af aan dienden te worden opgestart, wil ik toch speciaal benadrukken dat zij het mogelijk hebben gemaakt dat Lions Asse is uitgegroeid tot een bende van meer dan twintig leden. En het waren zelfs allemaal 'goeie' leden, uit het echte Lions hout gesneden. Opgelet ik heb 'goeie' leden gezegd en niet 'normale Lionsleden'. Het zijn er inderdaad, zoals men zegt allemaal 'geen gewone'. Elk van hen heeft zijn 'specifieke' manier van 'zijn' en 'kunnen'. Daardoor juist zijn al die activiteiten en prestaties dan ook mogelijk geworden.

Twee of drie belangrijke eigenschappen of beter gezegd kenmerken hebben die voorzitters aan onze club meegegeven. Ik denk hier vooral aan de 'vriendschap' tussen de leden. Een woord dat door Thierry niet alleen te pas en te onpas werd gebruikt, maar waarvan hij een begrip heeft gemaakt tussen de clubleden. Kleine meningsverschillen en discussies konden zo tot heden worden opgelost of in de kiem gesmoord. De toast die wordt uitgebracht bij het begin van onze vergaderingen 'Op de vriendschap' en onze ere -gouverneur... is alzo werkelijkheid geworden.

Een ander aspect van Lions Asse is de losse sfeer, het plezante, de moppen, de kleine en grote steekjes onder water, de humor. Vergaderingen zijn geen 'gezaag' of saaie bedoeningen. Buiten het hoognodige dat moet gezegd worden, is het grollen en grappen. Iedereen is er graag bij.

Opgelet echter dat betekent niet dat er niet gewerkt wordt. In de commissies wordt alles besproken, voorbereid en wordt het grote werk geleverd.

En deze losse en vriendschappelijke sfeer tussen de leden werd verder gecultiveerd door Carlos, die er daarenboven nog in slaagde alles verder te structureren en de werking van de commissies te optimaliseren.

Het zal niet eenvoudig worden om deze drie belangrijke eigenschappen: vriendschap, plezier en structuur binnen de club verder te behouden en te bestendigen. Ik wil daar mijn best voor doen.

Het verleden is voorbij, maar de toekomst is gestoeld op het verleden.

De opgedane ervaringen zullen ons toelaten dit jaar opnieuw enkele prachtige organisaties neer te zetten. Het ontwerp van de jaarplanning is zo goed als klaar. Gepland zijn dit jaar: het bierfestival eind augustus, orchideeënverkoop in september, 'De Prikkeling' in november (hier staat nog een klein vraagteken), een academische zitting 40 jaar met oud leden in januari, het LAS in februari, de Gala-avond, in het teken van het 40 jarig bestaan aan de viering van het 40 jarig bestaan in april, (eventueel nog te verplaatsen, indien de prikkeling geen doorgang zou kunnen vinden) en deelname aan de 'Special Olympics' in mei. Het spreekt vanzelf dat wij bij deze organisaties graag een beroep zullen doen op de inzet en medewerking van de partners. En à propos, bij de verwezenlijkingen van mijn voorgangers mag ik zeker niet vergeten de vrouwen geluk te wensen voor de organisatie van het etentje 'onder vrouwen', op initiatief van de partners van de voorzitters.

Opgelet dames, het is niet zo dat wij u alleen maar willen zien als er te werken valt. Benevens wat reeds is opgesomd zijn er ook al plannen gesmeed voor een restaurantbezoek in juli, een grootse barbecue in augustus, enkele uitstappen naar etentjes van bevriende clubs, een uitstap als begeleiding van de deelnemers aan de Viking Run, twee Ladies Nights, een Valentijnsetentje, een Ardennenweekend, en wat nieuw is - een champagne weekend. Alles samen met u wel uiteraard onder voorbehoud van voldoende interesse. En het is nog niet gedaan. Julie worden zeker ook genodigd op een viertal tafelredes, zo niet publieke spreekbeurten over 'interessante' onderwerpen.

Wij weten dat wij eigenlijk zonder u niet kunnen. En bij deze dus bedankt voor de steun in het verleden en reeds voor wat komen gaat.

Dat alles kan natuurlijk niet zonder de inzet van de leden zelf. En die is er. Een tiental leden hebben toegezegd om deel uit te maken van de stuurgroep, die in principe maandelijks samen komen om alles te regelen:

Op de eerste plaats Carlos, als past- president, Benny blijft ondervoorzitter, Pascal blijft financieel toezichter, Jeroen wordt de nieuwe man die als 'protocol-chef' zal instaan voor de organisatie van de vergaderingen, waar Pieter als censor, d.w.z. boetemeester en behoeder van de statuten, zal optreden.

Joost blijft onze immer betrouwenswaardige man van het web, en Hendrik zal zich dit jaar o.a. bezig houden met het ledenbeheer. En ja ik ben NIET iemand vergeten, inderdaad de niet weg te denken en zo belangrijke taak van secretaris zal worden waargenomen door Thierry. Hij zou ons vandaag meedelen of hij zijn verslagen gaat vertellen, schilderen of op video zetten. En Cris , met C en zonder h, wil zich verder bekwamen in de taken van 'public Relations' van de club.

En dat is ook weer niet alles. Er zijn nog de vacante plaatsen voor de vaste commissies 'Goede en Sociale Werken' en 'Fondsenwerving'. Voor alle opgesomde activiteiten zijn er daarenboven nog 'trekkers' nodig, die directeur van deze commissies ad hoc zullen spelen.

Het zou fijn ook dit jaar opnieuw voldoende geld te kunnen inzamelen om onze 'sociaal dienstbetoon' verder te kunnen zetten.

En dat is toch de reden van het bestaan van een Lionsclub. Wellicht moeten wij bij onze organisaties iets meer aandacht besteden op het financieel rendement en zullen wij de verkoop van onze pralines nieuw leven moeten inblazen.

Ik zou zo zeggen een hele boterham! En we zijn uiteindelijk nog maar met 21. Het is mijn droom om dit jaar het ledenaantal opnieuw iets verder uit te breiden. Zoals men kan vaststellen kan men leden verliezen om de meest uiteenlopende redenen. Maar het is afgesproken: alleen maar 'goede' leden, mensen die iets willen presteren en de lions- gedachte willen onderschrijven, zijn welkom. Onder begeleiding van Hendrik zullen die kandidaten aangesproken worden, en mits een stageperiode begeleid worden tot volwaardige LIASSEN, (LIONS ASSE)

 

Reeds jaren spreken wij ervan om rond de club een soort van vriendenkring te organiseren maar om welke reden dan ook is de uitvoering ervan nog niet gerealiseerd. Dit jaar zou ik graag die vriendenkring 'VRILIAS' afkorting van' Vrienden van Lions Asse' effectief zien opgestart worden. Een soort opvangnet voor mensen die ons genegen zijn maar zich bv. niet om de veertien dagen kunnen vrij maken, mensen die willen steunen, financieel of bij bepaalde gelegenheden enz.. Kennissen en vrienden dus die we kunnen uitnodigen op onze publieke activiteiten.

Alles ligt klaar om deze kring op te starten en wij verwachten er veel van.

Lions Asse is het waard een grote en sterke club te worden.

En wij kunnen het 40 jarig bestaan niet gepaster vieren dan door al deze wensen werkelijkheid te maken.

Als wij vrienden onder elkaar blijven, er altijd een gezellige boel van blijven maken en gestructureerd te werk gaan bij onze werking, lukken wij daar zeker in.

En ik weet zeker dat ieder van u ons hierbij zal helpen!     Dank u.

_______________________________________________EE26.06.15


 
Groepsfoto Lions Asse

LIONS ASSE BESTAAN 35 JAAR

Dit jaar viert Lionsclub Asse zijn 35 jaar bestaan. In België tellen de Lions ong. 7500 leden.

De club is een autonoom werkend deel van een internationale niet gouvernementele organisatie, gesticht bijna honderd jaar geleden. De leden van de afdeling Asse, allen sterk gemotiveerde mannelijke persoonlijkheden uit diverse beroepen uit de streek, worden, streng selectief, door aanbeveling gekozen.

Komend uit het middenveld, pluralistisch wat hun overtuiging betreft, hebben zij zich in een geest van dienstbaarheid geëngageerd, verwoord in de leuze "We Serve".

Hun doelstelling is de gemeenschap behulpzaam te zijn, waar de overheid en/of de instellingen het niet voorzien hebben of het financieel niet aankunnen.

De leden van Asse kiezen daarbij, liever dan rechtstreekse hulpvoorziening, voor de creatieve eigenschappen van de gesteunde projecten.

Praktisch gebeuren de werkzaamheden van deze vereniging op basis van statuten, met een vergadering om de twee weken, die gepaard gaat met een gezamenlijk genoten avondmaal; de gevoerde discussies gebeuren op een strikt democratische wijze.

Het realiseren van de serviceprojecten wordt pas mogelijk door de persoonlijke bijdrage van de leden, alsook door de opbrengst van benefietactiviteiten, georganiseerd met hun enthousiaste inzet. Zodoende kunnen zij jaarlijks enkele duizenden euro's besteden aan diverse werken.

Voorbeeld van een werk, onder de zovele uit het verleden van de club, was het uit de grond stampen van de Telehulp - service. Het oproepsysteem bestemd voor alleenwonende ouderlingen en waarvan het communicatiemateriaal door de Lions geleverd werd, was een première in het land en werd uitgebouwd in associatie met het OCMW. Vrij recent werd in een samenwerking met de politiezone AMOW mee de aanzet gegeven voor de installatie van een verhoorlokaal. Meer dan vijfenveertig gesteunde projecten in de loop van deze 35 jaar getuigen voor de actieve inzet van de club.

Vier stichtende leden zijn nog steeds present: Jacques Dascotte, Pierre Fieremans, Romain Wingels en Jacques Reygaerts.      (juni 2011)